TEMA İLE EL ELE

TEMA İLE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve ENDEMİK TÜRLERİ TANIYORUZ!

Kuruluş amaçlarından biri “doğal varlıkların korunması” olan TEMA Vakfı yaşamı mümkün kılan şeyin biyoçeşitlilik olduğundan hareketle, bu konuda çeşitli örnek projeler uyguluyor, eğitimler veriyor. “TEMA ile el ele” projemiz kapsamında öğrencilerimiz, biyolojik çeşitlilik ve İç Anadolu Bölgesine ait bitki türleri konusunda TEMA bölge sorumlusu Sayın Aylin TURAL tarafından bilgilendirildiler.