ANAOKULU

“Onlar, geleceğin mutlu ve başarılı bireyleri”
‘BİZLER DÜNYA’YI MERKEZİMİZE ALIYORUZ , ÇÜNKÜ BİZİM DÜNYA’MIZ ÇOCUKLARIMIZ’ 

www.artepreschool.com

Arte Koleji Anaokulumuzda Okul öncesi dönemin kişilik gelişiminde en önemli yapı taşı olduğunun bilinci ile hareket ederek yaşam becerileri yüksek, dirençli, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Çocuklu zekâ kuramına dayalı bir öğrenme anlayışını benimseyerek, bireyin çok yönlü gelişimine destek olan sanat eğitimini, çoklu zekâ boyutlarının öğrenme ortamına yansıyabilmesi için disiplinler arası ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımını ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekleyen yaratıcı drama yöntemini eğitim yaklaşımımızın temeline alarak bu sağlam temelleri oluşturuyoruz.

  • Dil Becerisinin Kazandırılması (İngilizce ve Rusça Yabancı Dil Eğtimi)
  • Bilimsel Etkinlikler
  • Rehberlik ve Sosyal Hizmetler
  • Dengeli Beslenme Programı
  • Zengin Aktiviteler
  • Veliler ile Sıkı Bir İşbirliği
  • Konforlu Fiziksel Mekanlar

Dil Becerisinin Kazandırılması

Anadili etkinlikleri ve yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimizin kendilerini ifade etme becerilerini artırmak, dil yoluyla kurdukları sosyal etkileşimlerini geliştirmek, yabancı dil öğrenimine temel oluşturacak bilişsel hazırlığı yapmak hedefimizdir. Anadilinde etkinliklerimizde kelime dağarcığını artırmak, cümle yapısını tanımak ve buna uygun konuşabilme becerimizi artıracak çalışmalara yer verirken, yabancı dil eğitiminde bilinen ve yeni öğrenilen kavramların karşılıklarını tanımak, yabancı dile işitsel hazırlığı yapmak, görsel işitsel eşleştirmeleri yaparak bir üst seviyede dil öğrenimine ön hazırlık oluşturacak çalışmalar yapılır. Konuşma diliyle çocuklarımızın etkin kullandıkları beden dilinin uyumlu ritmini yaka- lamak için oyun ve canlandırma etkinliklerine ağırlık veririz.

Bilimsel Etkinlikler

Okullarımızda öğrencilerimize Matematiğin rakamlardan ibaret olmadığını; karar verme becerimizi arttıran, neden sonuç ilişkisi kurmamızı sağlayan, yaşamı kolaylaştıran bir unsur olduğunu; formül- lerde değil, bir kelebeğin kanadında, suyun akışında, güneşin doğuşunda, ayın şeklinde, annemizin yanağına bir gülücük konduracak davranışın mantığında arıyoruz. Fen ve doğa etkinliklerimizde,hayatın getirdiklerini anlamayı ve hazırlıklı olmayı, kendimizi düzenleye- rek organize ve yaratıcı olmayı, yaşamı anlamayı, yaşama saygıyı öğrenmeyi hedefliyoruz.

Rehberlik ve Sosyal Hizmetler

Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin; kendine güvenen, çağının çizgi- lerini yeniden çizebilecek donanıma ve yaratıcılığa sahip, sorumluluklarının bilincinde, yaşam hakkına saygılı, dünyaya ve topluma katkı sağlamaya odaklı, gelişime ve değişime açık, özgün ve özerk, sağlıklı bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmalarını sağlamak temel hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda; öğrencimizin, kişiliğinin gelişiminde karşılaşabileceğimiz sorunlar için aile ile işbirliği içinde önleyici rehberlik hizmeti ile sosyal çevresi ile ilişkilerini geliştirmesine destek oluyor, bir üst gelişim seviyesine, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hazırlığı yapıyoruz.

Dengeli Beslenme Programı

Anaokulu öğrencilerimize yönelik beslenme programımız, ilgili yaşın ihtiyaçlarına yönelik olarak Arte Tıp Merkezi Hastanemizde ki uzman diyetisyenimiz tarafından hazırlanmıştır. İçerikleri mevsimsel olarak değişmekte olan programımız sabah kahvaltısı, ara öğün, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve meyve saati olarak uygulanmaktadır.

Zengin Aktiviteler

Öğrencilerimiz anaokulumuzda yer alan kapalı havuz, kapalı spor salonu, organik tarım alanı, drama ve bale sınıfları, görsel sanatlar atölyesi ve sınıflarımızda yer alan birçok sosyal aktivitelerden yararlanırlar.

Oyun ve hareket aktiviteleri, yaşam boyu devam eden motor becerilerin kazanılması ve geliştirilmesine destek olmak için düzenlenmiştir. Oyun ve hareket eğitimimiz ile çocuklarımızın kendi bedenini tanımasına, hareket becerisini anlamasına ve bunu deneyerek geliştirmesine odaklanıyoruz.

Veliler ile Sıkı Bir İşbirliği

Arte Koleji’nde velilerimizle yan yana yürümeyi önemsiyoruz. Bireyin yetişmesinde en önemli belirleyici unsur ailesi olduğunu özümseyerek. Nasıl bir birey yetiştirmek istiyoruz? sorusunu sürekli soruyor ve cevaplarını birlikte arıyoruz.

Konforlu Fiziksel Mekanlar

Eğitim-Öğretim amaçlı olarak mimarisi tasarlanan anaokulumuzda gerekli güvenlik koşulları sağlanmış , aydınlık ve ferah olarak öğrencilerimizin rahatlığı ve konforu gözetilerek oluşturalan dersliklerimizde okullarımızın en küçük üyeleri eğitim hayatlarını devam ettirirler.

YUKARI