İlkelerimiz

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
  • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik, gizlilik ve gönüllülük esastır.
  • Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

YUKARI