İşleyiş

Arte Kolejinde rehberlik çalışmaları eğitim anlayışımızın bir parçasıdır ve rehberlik faaliyetleri eğitim faaliyetleriyle iç içe kabul edilir. Eğitim faaliyetleri içerisinde yapılan tüm çalışmalar öğrencimizin kendisini tanıması, kendi hakkında isabetli kararlar alabilmesi ve kendini gerçekleştirmesi sürecine yardım etmek amacıyla yapılmaktadır.

  • Oryantasyon öğrencilere; okulu, okulda bulunan imkanları, yakın çevreyi tanıtmak ve uyum sağlamasına yardım etmek amacıyla düzenlenen çalışmaları kapsar. Ayrıca velilere de okulu tanıtmak, okulun sistemi hakkında bilinçlendirmek amaçlı yapılır.
  • Bireyi tanıma faaliyetleri adı altında okulumuzda yıl içerisinde 13 tane test ve envanter uygulanmaktadır. Bu testlerbireylerin çeşitli yönlerini tanıması, temel ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve bireyin kendini tanıyarak problemlerinin üstesinden gelmesine yardımcı olur.Bireyi tanıma hizmetleri diğer psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ön koşulu niteliğindedir. Çünkü bu testlerden elde edilen veriler ışığında öğrencimize özgü çalışma ortamı, danışma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme hizmetleri daha gerçekçi ve yararlıdır ayrıca yine bu veriler ile önlem alınması gerekenler, geliştirilmesi ve pekiştirilmesi gerekenler de keşfedilerek giderilir.
  • Bilgi toplama ve yayma hizmetleri;öğrencilerin eğitsel ve mesleki alanlarda kendilerine en uygun ve gerçekçi seçimleri yaparak, onların eğitsel ve mesleki yönelmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır. Okulumuzda da öğrencilere okul içi programlar, kariyer günleri, bültenler, sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalar, üst okullar, iş ve meslekler hakkında gerekli bilgilerin toplanıp verilmesi ile yürütülür.
  • Yerleştirme hizmetlerikendi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okul içi programlar, üst okullar, iş ve mesleklere yönelen öğrencilerin buralara yerleşmeleri için gerekli olan yardım çalışmalarını (tercih danışmanlığı, bireysel görüşmeler) kapsar.
  • İzleme hizmetleri çeşitli okul içi programlara, eğitsel kol ve sosyal etkinliklere, başka okullara, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler ile psikolojik danışma yardımı alan öğrencilerin bulundukları ortamlarda uyum ve gelişim durumları hakkında sürekli bilgi edinmek için yapılan çalışmaları içerir.
  • Müşavirlik hizmetleri; velilerimizin arzu ettiği zamanlarda randevu talebi üzerine yapılabildiği gibi, önceden belirlenmiş tarihlerde okul yöneticisi ve sınıf öğretmenleriyle görüşmeler halinde de ilerler.
  • Seminer, pano ve broşür çalışmaları, öğrenci ve velilerimizde farkındalık oluşturmak, okul içi çalışmalarında gizil öğrenmeyi sağlayabilmek adına, konusu ve zamanı önceden belirlenmiş şekilde uygulanır.
YUKARI