İŞLEYİŞ VE BİRİMLER

İŞLEYİŞ

 • İşleyişle kastedilen okul çalışanlarının birlikte daha verimli çalışabilmeleri için nasıl yönetilmeleri gerektiğini göstermektedir. Okulumuzda çalışanların daha çok çalışması verimlilik artışını göstermez. Verimlilik ancak faaliyetlerin etkin bir şekilde koordine edilmesiyle ve çalışanlara inisiyatif verilmesiyle oluşur.
 • İşleyişle ilgili temel yaklaşım, çalışanlar arasında güven duygusunu oluşturan bir yönetim sistemine dayanmaktadır; bu çalışanlara gerçek değerin verilmesi yanı sıra çalışanların gelişmesine yardımcı olma sorumluluğunu da getirir. Bu gayretle tüm çalışanların hem kurumca, hem de bireysel gelişim faaliyetleri mümkün olduğunca desteklenir.
 • İşleyişle ilgili bir diğer temel yaklaşım kurumsal kültüre ve yayınlanan kurumsal prosedürlere uygun olarak çalışmak, kurum içinde bürokratik yorgunluğa izin vermemek, tüm hizmet sunuculara en hızlı ve en doğru şekilde geri bildirim sunmak.

İŞLEYİŞ İLE İLGİLİ BİRİMLER

A. İDARİ KISIM

 1. Genel Müdür
 2. İdari Müdürler
 3. Yönetici Asistan
 4. Halkla İlişkiler
 5. Denetim ve Hizmet Sorumlusu
 6. Organizasyon Sorumlusu
 7. Kantin ve Arte Store Sorumlusu

B. AKADEMİK KISIM

 1. Öğretim Lideri
 2. Öğretim Lideri Yardımcıları
 3. Bilgi İşlem Merkezi ve Ölçme Değerlendirme Sorumlusu
 4. Öğretmen
 5. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
 6. Şube Sınıf Öğretmeni

C. KURULLAR

 1. Akademik Kurul
 2. Zümre Başkanları Kurulu
 3. Şube öğretmenler Kurulu
 4. Anma ve Kutlama Kurulu
 5. Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Kurulu
 6. Disiplin Kurulu
 7. Davranışları Değerlendirme Kurulu
 8. PDR Yürütme Kurulu

D. YÖNETİMDE ÖĞRENCİLER VE VELİLER

 1. Öğrenci Konseyi
 2. Öğrenci Kulüpleri
 3. Okul Aile Birliği Başkanı
 4. Şube Sınıf Veli Temsilcileri
YUKARI