Kimler Yararlanır

Arte Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm çalışanlarımıza hizmet verecek yeterliliğe ve donanıma sahiptir.

Ayrıca rehberlik servisine sadece sorunlu öğrenciler BAŞVURMAZLAR, rehberlik servisi sınıf, yaş cinsiyet, akademik düzey ayırmaksızın tüm öğrencilere hizmet vermekle yükümlüdür.

Akademik süreç başlangıcında her öğrenci için bir kişisel dosya açılır. Öğrenci ile yıl boyu yapılan tüm çalışmalar bu dosyada kayıt altına alınır. Öğrencinin bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel (akademik) gelişimi uygulanan bilimsel tanılama testleri ile yıl boyu titizlikle değerlendirilir. Her öğrenci için gelişimsel hedefler saptanır. Bu hedefler veli ve öğretmenler ile paylaşılır. Öğrenci, öğretmen, veli iş birliği ile öğrencinin saptanan hedeflere ulaşması sağlanır.

Arte Kolejinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi bireyi tanıma faaliyetleri çerçevesinde tüm öğrencilerine ilk olarak Tümel Çoklu Zeka Envanteri ve Öğrenme Stilleri Testini uygular. Bu iki testin sonuçları ışığında her öğrenciye uygun, özel eğitim ortamı sağlanır.

Arte Kolejinde bireysel farklılıklara ve eğitim hakkına saygı anlayışı çerçevesinde özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) uygulanır.

YUKARI