LİSE

"Onlar artık kendi hayatlarının temellerini oluşturuyorlar." 

Arte Anadolu Lisesi’nde öğrencilerinin tamamına rehberlik servisi çalışmaları ile istemeyen hiç kimseye, hiç kimsenin yardım edemeyeceği kavratılır. Kendi hayatının, denetiminin ve yönetiminin kendi ellerinde olduğu öğretilir. Öğrencilerimiz edindikleri bu öz disiplin anlayışı ile kariyer planlamalarını yaparlarken doğru kararı vermekte ve uygulamakta kendilerini yetkili ve sorumlu hissederler. Ulaşılan bu nokta YGS ve LYS gibi akademik sınavlarda öğrencilerimizin akademik başarıyı kazanmalarında büyük katkı sağlayacaktır.

Okulumuz YGS VE LYS’ ye hazırlanan öğrencilerimize dershane gereksinimi duymadan her anlamda kılavuz olmayı kendisine görev olarak görür ve sistemli bir şekilde bu görevi yerine getirir.

  • Öz Disiplin Anlayışı
  • Teke Tek Dersler
  • Seviye Sınıfları
  • Öğrenci Takibi / Destek Çalışmaları
  • Düzenli Deneme Sınavları
  • Yabancı Dil Eğitimi
  • Sosyal Kültürel Etkinlikler

Öz Disiplin Anlayışı

Arte olarak okullarımızda uyguladığımız öz disiplin anlayışı ile Öğrencileremize gereksiz ve zararlı dürtülerle baş edebilme iradesini ve becerisini ve bunun sonucunda da özgüven kazandırız.

Öz disiplin öğrencilere kendilerini kötü hissetmelerine neden olan davranışlarını denetleyebilmelerini ve hayattaki önceliklerini belirleyerek hedeflerine daha iyi odaklanmalarını sağlar. Değeri olan her şeyi başarmak disiplin ister. İstediği bir şeyi başaran öğrenciler ise çok büyük mutluluk duyarlar. Bu duygu onları daha iyi şeyler yapmaya sevk eder ve yaşam enerjilerini yükselterek onları daha dinamik, özgüvenli ve inançlı kılar.

Teke Tek Dersler

Düzenli deneme sınav sonuçları ve öğretmen görüşleri ışığında lise öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonu destek amaçlı teke tek özel dersliklerimizde dersler verilmektedir. Gün sonu uygulanan ödev takip saatleriyle öğrencinin bireysel çalışma alanlarının öğretmen kontrolünde geliştirilmesi Hafta sonu etkinlik çalışmaları üzerinden yapılacak tekrarlarla eksik öğrenmelerin giderilmesi

Seviye Sınıfları

Öğrencilerimiz lise bölümümüzün ilk basamağı olan 9.sınıfta akademik başarıyı sağlam bir temel üzerine oluşturmak amacıyla “TEOĞ “sınavında aldıkları puanlara ve okulumuzun deneme sınavı sonucuna göre gruplara ayrılırlar.10.11. ve 12.sınıfta ise sınıflarımız homojen bir şekilde gruplandırılır. Bu gruplandırmayı sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla dönem başında öğrencilerimize uygulanacak “Düzey Belirleme Sınavı” önemli bir yer tutar.

Öğrenci Takibi

Öğrenci takip birimi ile bireysel öğrenme farklılıklarının tespiti ve acil eylem palanının oluşturulması Öğrenme sürecinde geri kalan ve ya ileri düzeyde olan öğrencilere yönelik bireysel çalışmalarla artı destek sağlanması
Alanında uzman, akademik başarıya öğrencilerini nasıl taşıyacağını bilen; tecrübeli ve dinamik eğitmenlerin görevlendirilmesi
Haftada 50 saat uygulanan akademik programla; öğrenme sürecinin tamamlanması ve test tekniğinin kavratılması

Düzenli Deneme Sınavları

Düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarımız ile öğrencilerimizin ölçme değerlendirme ölçümlerini yaparak , gerekli eğitim desteğimiz öğrencilerimize verilir. Uygulunan deneme sınavlarımız okul öğretmenlerimiz tarafından itinayla hazırlanmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren öğrencilerimizin öğrenme yöntemleri ve dil düzeylerine göre ayrılmış kurlarda dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, yaşam boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme isteği ve sevgisi de aşılanmaktadır.

İnteraktif ve katılımcı öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda, öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizce ve Rusçayı duymak ve konuşmaktan keyif alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

Bu bağlamda; ARTE Koleji öğrencileri, yaş ve düzeylerine uygun olacak şekilde İngilizce alanında uluslararası sınavlarına yönlendirilecek ve katılacakları hedeflerine uygun sınava hazır hale getirilecektir. İngilizce ile Rusçayı okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde ileri düzeyde gerçekleştirecek, özgüveni yüksek bireyler olacaktır.

Sosyal Kültürel Etkinlikler

Arte Koleji lise öğrencileri için hazırladığımız sosyal ve bedensel etkinliklerle öğrencilerimizin sınav kaygılarını en aza indirirerek hayatlarına dair kararlar alacakları bu noktada yön belirleyici ve doğru seçimler yapmalarını sağlamaktır.Bu amaçla ; üniversite gezilerimiz,Ankara içi ve çevresinde fabrika ziyaretleri,spor kulüpleri ziyaretleri,çeşitli sporcu,sanatçı ve yazarlarımızla söyleşiler,tarihi ve kültürel geziler,il ve ilçelerde düzenlenen turnuva ve maçlarda okulumuzu temsil etmek,meslek günleri düzenleyerek ileride meslek seçimlerinde faydası olacak kendi branşında uzmanlaşmış kişilerle buluşmalar sağlamak,sömestr tatilinde yurt içi ve yurt dışı kamplar düzenlemek gibi etkinlikler sayabilibiliriz. br*2 Böylece Arte Koleji olarak sosyal ve bedensel gelişimin yanısıra özgür düşünebilen ve bunu ifade edebilen bireyler yetiştirmek bizim öncelikli hedefimiz olmuştur.

YUKARI