ORTAOKUL

"Şimdi onlar keyifle geleceklerini şekillendiriyorlar" 

Eğitim-Öğretim sürecinin temel geçiş dönemini kapsayan ilköğretimin ikinci kademesi olan Ortaokul bölümümüzü öğrencilerimiz için tüm detayları düşenerek tasarladık. Arte Ortaokulu öğrencilerimizin sağlıklı bir gelişim göstermeleri amacıyla edindirilmesi planlanan hedefleri doğrudan akademik başarının sağlanması ile ilişkilendirerek , bu süreci birlikte değerlendiririz.

Ortaokul bölümünde öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil ve Sosyal Bilgiler derslerinde edinecekleri temel öğrenmeler, lise dönemine gelindiğinde oluşturulacak yeni öğrenmelere sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Bu yüzden ortaokulda akademik alanda yaşanacak başarısızlıkların ilerleyen eğitim süreçlerinde zor telafi edilebileceği gerçeği bizim tarafımızdan sürecin doğru yönetilmesi konusunda bizleri daha da hassas davranmaya itmektedir.

  • Seviye Sınıfları
  • Teke tek dersler
  • Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü
  • Yabancı dil geliştirilmesi
  • Veliler ile sıkı bir işbirliği
  • Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

Seviye Sınıfları

Okulumuzda öğrenciler dönem başında uygulanan düzey belirleme sonuçlarına göre gruplandırılır ve homejen sınıflarda eğitim hayatlarını devam ettirirler.Bu uygulama öğrenciler arasındaki pozitif rekabet ortamının gelişmesini sağlar.

Teke Tek dersler

Öğretmen görüşleri ve öğrenci takip sistemi ile birlikte hareket edilerek öğrencinin destek alması gereken konular belirlenir. Özel derslik bölümlerimizde uzman öğretmenimiz ve öğrencimiz katılımı ile gerçekleşir.

Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü

Okullarımızda periyodik olarak uygulanacak tarama ve deneme sınavları ile öğrenme sürecinin kontrolü sağlanırken diğer bir taraftan Öğrenci takip birimi ile bireysel öğrenme farklılıklarının tespiti ve acil eylem planlarının oluşturulması uygulanır.

Okullarımızda Gün sonu uygulanan ödev takip saatleriyle öğrencinin bireysel çalışma alanlarının öğretmen kontrolünde geliştirilir , Hafta sonu etkinlik çalışmaları ile de üzerinden yapılacak tekrarlarla eksik öğrenmelerin giderilmiş olur.

Yabancı Dil Geliştirilmesi

Ortaokul sınıflarımızda öğrencilerimize dil düzeylerine göre ayrılmış kur sistemi uygulanmakta olup, İngilizce ve Rusçayı özgüvenle kullanıp, Uluslararası sınavlara yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin hikaye, roman okuma etkinliklerinin yanında edebi becerilerini ve yaratıcılıklarını kullandıkları öykü yazma, kelime bilgisi geliştirici çalışmalar ve oyun sahneleme gibi aktiviteleri de öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile, her iki dilde de diğer kültür ve yaşamları tanımaları hedeflenmektedir.

Veliler ile Sıkı bir İşbirliği

Öğretmenlerimiz , okul takip sistemindende destek alarak öğrencinin gelişimini yakından takip eder ve rutin öğretmen toplantısının yanı sıra veliler ile düzenli görüşemelerini yaparlar.

Sanatsal / Sportif Faaliyetler

Okullarımızda yapmayı planladığımız sosyal faaliyetler ; geziler(şehir içi ,şehir dışı,yurt dışı )eğitim amaçlı seminerler ,fuarlar , tarihi ve kültürel geziler,eğlenceye yönelik aktiviteler, sportif aktiviteler,sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler,sınıf piknikleri gibi sıralayabiliriz.Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizin amacı;çocukların okul dışındada araştırarak, gözlemlerde bulunarak,merak ederek neden-sonuç ilişkilerini kurup sorgulamasını sağlamaktır.

Bununla birlikte aktif deneyimler yaşamalarını, teorik olarak öğrendiklerini bir çok bilgiyi pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak beklenilen olumlu davranış modellerini uygulamalarını sağlamaktır.Başarılı özgüveni tam ve mutlu bireyler yetiştirmeyi ilke edinen arte koleji anasınıfından liseye kadar eğitim öğretim planlamasını öğrenci merkezli eğitim programını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmıştır.

YUKARI