Sınıf Şube Rehber Öğretmenliği

 • Sınıf Rehber Öğretmeni ile Okul Rehber Öğretmeni arasındaki prosedür:
 • Sınıf Rehber Öğretmeni, bağlı bulunduğu sınıfın yıllık planını, okul rehber öğretmeninden teslim alır;
 • Yıllık planlar aylık şema olarak her haftanın değerlendirilmesi yazılacak şekilde ay başında yapılan toplantıda bir önceki ayın raporu olarak okul rehber öğretmenine teslim edilir.
 • Aylık plan içerisinde yer alan envanter, test veya uygulanacak etkinlik ay başında yapılacak olan toplantıda okul rehber öğretmeni tarafından sınıf rehber öğretmenine teslim edilir.
 • Sınıf rehber öğretmeni uygulanan test, envanter ya da etkinliği uyguladıktan sonra okul rehber öğretmenine ilgili hafta içerisinde teslim eder.
 • Sınıf rehber öğretmeni, yıllık planı (kazanımları yazarak) resmi defterlere işlemekte sorumludur.
 • Sınıf Rehber Öğretmeni ile Öğrenci arasındaki prosedür:
 • Sınıf rehber öğretmeni bağlı bulunduğu sınıfın öğrencileriyle haftanın bir ders saatinde görüşmelerini yapar.
 • Yaptığı görüşmeler sonucunda edindiği gözlemelere dayanarak okul rehber öğretmenine bilgi verir.
 • Sınıf rehber öğretmeni gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi okul rehber öğretmenine yönlendirir. Okul rehber öğretmeni de gerekli gördüğü durumlarda sınıf rehber öğretmeninden öğrencinin de olduğu üçlü bir görüşme talebinde bulunabilir.
 • Sınıf Rehber Öğretmeni ile Veli arasındaki prosedür:
 • Sınıf rehber öğretmeni düzenli olarak veli ile görüşmeler yapar. Bu görüşmeler aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşir:
 • Sınıf Rehber Öğretmeni “Aylık Veli Arama” listesini ayın ilk haftasında okul rehber öğretmeninden teslim alır, ikinci haftasında da değerlendirmeleri yapılmış olarak okul rehber öğretmenine teslim eder.
 • Sınıf Rehber Öğretmeninin veli ile yüz yüze yaptığı görüşmelere, velinin tercihi üzerine, Okul Rehber Öğretmeninin de katılımı sağlanabilir.

YUKARI